Shi zai yu fu yin shen xue: shang di qi shi guan de zai fa xian (Reality and Evangelical Theology)

Footnote
Thomas F. Torrance, Shi zai yu fu yin shen xue: shang di qi shi guan de zai fa xian (Reality and Evangelical Theology), trans. Qunying Chen (Xianggang: Jidu jiao wen yi chu ban she you xian gong si, 2011); #2011-TFT-2
Bibliography
Torrance, Thomas F. Shi Zai Yu Fu Yin Shen Xue: Shang Di Qi Shi Guan De Zai Fa Xian (Reality and Evangelical Theology). Translated by Qunying Chen. Xianggang: Jidu jiao wen yi chu ban she you xian gong si, 2011; #2011-TFT-2